Jakter du et sentrum i Nord-Norge, er sjansen temmelig stor for at du ender opp i nærheten av Bjerkvik.

Tallknuserne i Rema 1000 og i Bring har regnet det ut. Strategene i Forsvaret har analysert seg frem til samme svar.

Skal du finne et sentrum for etablering i nord, bør batteriene i kalkulatoren byttes ut hvis du ikke lander nær Bjerkvik. Kjent som landsdelens største veikryss, hvor øst-vest-forbindelsen E10 krysser nord-sør-forbindelsen E6. Der 90 prosent av Nord-Norges befolkning, samt de største innlandsbyene i Nord-Sverige, befinner seg under 50 mil unna.

Og akkurat nå legges det ut næringstomter hvor all jobben er gjort. Midt i smørøyet. Med 135.000 kvadratmeter klare til å bygge på.

Sjekk bare denne lista:

E10 (Europavei fra Luleå til Å) Direkte avkjøring fra tomta
E6 (Europavei fra Trelleborg til Kirkenes) Tre minutters kjøring fra tomta via E10
Ofotbanen (Jernbane til Oslo/Europa via Sverige) 18 minutters kjøring fra tomta
Narvik Havn (Norges største havn) 18 minutters kjøring fra tomta
Evenes Harstad/Narvik Flyplass 30 minutters kjøring fra tomta
Bydel Bjerkvik Tre minutters kjøring fra tomta
Narvik sentrum 15 minutters kjøring fra tomta

Hvor bærekraftig er lokaliseringen? 

Hvis du i tillegg leter etter det grønneste alternativet, er det faktisk umulig å kjøre utenom.

Nord-Norges eneste elektriske jernbane ligger kun et kvarter unna. Herfra kan du importere/eksportere varer på under 24 timer til Alnabru. Du kan også droppe turen innom Oslo, og ta toget rett til Europa. Det er også nylig startet togruter østover mot Russland og Kina.

Login Eiendom jobber tett med Enova  for å finne frem de aller grønneste løsningene «on site».

Narvik by har siden sin opprinnelse i 1903 livnært seg av logistikk og ingeniørkunst. En arbeidsstokk som skapt for tomten – kun en grønn busstur unna.

Så hvem passer tomten for?

I dag klargjøres deler av tomten som distribunal for Rema 1000 i Nord-Norge. I tillegg har også Bring et av sine største distribunal i Bjerkvik. Det opplagte svaret er derfor all virksomhet hvor logistikk er blant kjernen i virksomheten.

Samtidig er det et stort område  – hvor det meste av næring vil passe inn. Regionen har et stort kraftoverskudd, tilgang på meget kompetent arbeidskraft og flere høyteknologiske utviklingsmiljøer. Forsvaret er i ferd med å sette et gigantisk fotavtrykk midt i området, fra marinebasen på Ramsund i øst, via Evenes flystasjon, Militært Verksted i Bjerkvik, Heimevernet og hærens store tilstedeværelse en time nordover på Setermoen.

Login: – En helt ekstraordinær tomt

Vi tok en prat med Bjørnar Høyland, administrerende direktør i Login Eiendom. Han har både jobben med å bygge nytt lager for Rema, samt å klargjøre resten av området for utvikling. Login er et selskap eid av Reitan-gruppen – og dermed i tett samarbeid med nettopp Rema.

– Rema har drevet lager på havna i Narvik i mange år. Og hatt et kjempefortrinn der. Det aller meste av frakten kan gjøres via tog – noe som har gjort Rema ledende i nord på bærekraftig transport, sier han.

Da Rema begynte å vokse seg ut av lokalene, startet jobben med å finne nytt.

– Og på Herjangshøgda fant man et tilnærmet perfekt sted. Nærhet til alt, likevel plassert slik at det er mulig å drive skreddersøm. Et sted Rema virkelig både kan oppfylle både dagens og fremtidens behov. Og jo raskere aktører er, jo mer kan vi legge til rette..

Noe av det Login jobber hardest med nå er å sikre bærekraft på tomta.

– Vi har et prosjekt pågående med Enova. Her jobber vi med å finne bærekraftige løsninger, som i tillegg skal holde driftsutgiftene nede. Dette vil selvsagt kunne gjøres sammen med aktører som ønsker å utvikle prosjektene sine her, i tråd med behov og mål, sier Høyland.

Målet er å sikre langsiktige bærekraft både for miljø og økonomi.

– Det handler om å se de ulike aktørene behov under ett. Og å hente ut synergier fra hverandre. Vi ser på et system hvor vi lagrer termisk energi i en sprinkeltank. Vi ser på muligheten for å ha en batteribank og vi ser på en mulig solcelle-park. Det handler om å ha et svakt fotavtrykk på miljøet, samtidig som lønnsomheten til aktørene blir bedre, sier Høyland.

Området vil også passe aktører med internasjonale ambisjoner.

– En fordel med Ofoten-regionen er det store kraftoverskuddet. Svært billig og helt grønn energi er begge konkurransefortrinn også internasjonalt. Og med jernbane både sørover til Europa, og gjennom Russland øst mot Kina har en bedrift med et internasjonalt marked en fantastisk mulighet, sier Høyland.

Næringsforeningen: – Det skjer utrolig mye i regionen

Svein Erik Kristiansen er direktør for Narvikregionen Næringsforening, og tidligere ordfører i nabokommunen Evenes. Han leder en forening hvor næringslivet står foran fantastiske tider.

– Det skjer virkelig mye i Narvikregionen om dagen. Hydrogenbrenselfabrikk skal etableres nærmere sentrum. Det bygges nytt sykehus. Flere store samferdselsprosjekter både lokalt og regionalt gjør Bjerkvik ytterligere mer sentralt. Forsvaret har virkelig satt sine øyne på regionen og planlegger for mange nye arbeidsplasser. Og kanskje kulest av alt. Narvik søker om VM i alpint 2027. Det vil bety en stor utbygging av fjellet, som igjen betyr at regionen vil få et helårlig aktivitetstilbud i verdensklasse, sier han.

Han tror aktører bør være kjapt ute.

– Vi merker stor interesse fra mange kanter. Herjangshøgda er midt i smørøyet og jeg kan ikke tenke meg at dette blir stående usolgt lenge, sier han.